##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Pitrau is the name given by Kryashens to the Christian Feast of Saints Peter and Paul. Kryashens are Turkic-speaking people, most of whom live in the territory of the Republic of Tatarstan in Russia. The traditional celebration of the Festival of Pitrau involved folk traditions closely connected to significant seasonal agricultural events. In recent decades, the Festival of Pitrau has become a well-known cultural event in the Republic of Tatarstan. This festival has acquired new meaning, becoming a space to celebrate Kryashen culture and an opportunity to display Kryashen culture to outsiders, with an emphasis on Kryashen identity. This article discusses the roots of the celebration of this famous festival, its past and present traditions, and how and why this festival acquired its new significance.

References

 1. Almeeva, N. (2017). Pesennaya kultura i narodnye prazdniki [Song culture and folk holidays]. In R. S. Hakimov & R. R. Ishakov (Eds.), Istoriya i Kultura Tatar-Kryashen (XVI–XX vv.) (pp. 631–640). Kazan, Russia: Institut Istorii im. Sh. Mardzhani AN RT.
   Google Scholar
 2. Barkar, E. V. (2007). Kryasheny i ih narodnaya religioznost [Kryashens and their folk religiosity]. Gosudarstvo, religiya, cerkov v Rossii i za rubezhom, (3), 54–69.
   Google Scholar
 3. Bayazitova, F. (2017). Osobennosti formirovaniya govorov i podgovorov Tatar-Kryashen (etnolingvisticheskiĭ aspekt) [Special formation of speech and speechwords in Tatar-Kryashen (ethnolinguistic aspect)]. In R. S. Hakimov & R. R. Ishakov (Eds.), Istoriya i Kultura Tatar-Kryashen (XVI–XX vv.) (pp. 744–785). Kazan, Russia: Institut Istorii im. Sh. Mardzhani AN RT.
   Google Scholar
 4. Çetin, Ç. Z. (2009). Tatar folklor ve halk edebiyatında kayın ağacı [Beech tree in Tatar folklore and folk literature. Turkish Studies, 4(3), 583–601.
   Google Scholar
 5. Frost, N. (2016). Anthropology and festivals: festival ecologies. Ethnos, 81(4), 569–583.
   Google Scholar
 6. Glebkin, V. V. (1998). Ritual v Sovetskoj Culture [Ritual in Soviet Culture]. Moscow: Yanus-K.
   Google Scholar
 7. Jaeger, K., & Mykletun, R. J. (2013). Festivals, identities, and belonging. Event Management, 17(3), 213–226.
   Google Scholar
 8. Kayumova, E. R. (2016). Mamadysh Kriashen folk music traditions in contemporary recordings (review of materials collected in 2013). Folklorica, 20, 149–170.
   Google Scholar
 9. Kirillova, Z. N., & Alkaya, E. (2018). Lexical features of the Tatar–Kryashen dialects. Tatarica, 2(11), 7–30.
   Google Scholar
 10. Kuznecova, V. V. (2016). Cöri-Pitrau Keräşen festival [Cöri-Pitrau Keräşen festival]. In R.R. Ishakov (Ed.), Istoriko-kulturnoe Nasledie Kryashen Volgo-Uralskogo Regiona (pp. 119–126). Kazan, Russia: Institut Istorii im. Sh. Mardzhani AN RT.
   Google Scholar
 11. Lehmann, S. G. (1998). Inter-ethnic conflict in the Republics of Russia in light of religious revival. Post-Soviet Geography and Economics, 39(8), 461–493.
   Google Scholar
 12. Matorin, N. (1929). Religiya u Narodov Volzhsko-Kamskogo kraya prezhde i teper: Yazychestvo-Islam-Pravoslavie-Sektantstvo [Religion among the Peoples of the Volga-Kama region before and now: Paganism-Islam-Orthodoxy-Sectarianism]. Moscow: Bezbozhnik.
   Google Scholar
 13. Nogmanov, A. I., & Bagautdinova, H. Z. (2016). Borba s prazdnovaniem dzhiena v tatarskih seleniyah Zakazanya v 80-e gg. XIX v [The fight against the celebration of jien in the Tatar villages of Zakazanya in the 80s. XX century]. Istoricheskaya Etnologiya, 1(1), 171–188.
   Google Scholar
 14. Rudnev, V. A. (1974). Sovetskie Obychai i Obryady [Soviet Customs and Rituals]. Leningrad: Lenizdat.
   Google Scholar
 15. Salmin, A. K. (1994). Narodnaya Obryadnost Chuvashej [Folk ritual of the Chuvash]. Cheboksary, Russia: Chuvashskij Gosudarstvennyj Institut Gumanitarnyh Nauk.
   Google Scholar
 16. Sharafutdinov, D. R., & Sadykova, R. B. (2012). Semejnye i Kalendarnye Obychai i Obryady Tatar [Family and Calendar Customs and Rituals of the Tatars]. Kazan, Russia: Glavnoe Arhivnoe Upravlenie pri Kabinete Ministrov RT.
   Google Scholar
 17. Trevor-Roper, H. (1983). The invention of tradition: the Highland tradition of Scotland. In E. Hobsbawm & T. Ranger (Eds.), The invention of tradition (pp. 15-42). Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
   Google Scholar
 18. Urazmanova, R. K. (1993). Godovoj cikl obshestvennyh obryadov i prazdnikov molkeevskih Kryashen: pohoronno-pominalnaya obryadnost [The annual cycle of public rites and holidays of the Molkeev Kryashens: funeral and memorial rituals]. In D.M. Ishakov & N.Y. Almeeva (Eds.), Molkeevskie Kryasheny (pp. 77–91). Kazan, Russia: Iyali im. G. Ibragimova ANT.
   Google Scholar
 19. Urazmanova, R. K. (2014). Prazdnichnaya Kultura i Kultura Prazdnikov Tatar. XIX – nach. XXI vv. Istoriko-Etnograficheskie Ocherki [Festive Culture and Culture of Holidays of the Tatars. SIH - beginning KSHI centuries Historical and Ethnographic Essays]. Kazan, Russia: Ihlas.
   Google Scholar